2. Металдарды шапқымен кесу

БЕТТЕРДІ ӨҢДЕУ

Табақша материалдарды өңдеу. Табакдаа іматериалдарды қысқышқа қысып, оның жақтауларының бойымен кеседі. Ол үшін өңдейтін бұйымның белгі сызықтарын қысқыш жақтауларының ернеуімен бірдей етіп бекітеді де, шапқыны жақтау бойымен жылжыта шапқылайды   (38-сурет, а). Материал   қалыңдау   болса, слесарь шапқыны өзіне қарай 35—45°қа бұра ұстайды (38-сурет, б). Соны мен шапқы жүзі кесетін жерге қиғаш түсіп, жоңқа аздап ширатылып отырады. […]

ҚАЙРАУ

Шапқы мен крейцмейсель қарапайым қайрау станоктарына орнатылған корундты ажарлайтын   шарықпен   қайралады. Қайрау   үшін   (36-сурет, а)   станокты жүргізіп, ажарлайтын шарықты айналдырып қояды да, шапқыны тіректің үстіне салып ақырын ғана басып ұстайды. Аспап жүзі бір тегіс қайралу үшін, оны біресе оңға, біресе солға жылжытып, астыүстін аударыстырып отыру керек. Негізгі қайрауды бітірген соң аспаптың жүзін қол қайрақпен түзейді. […]

КЕСУ АСПАПТАРЫ

Шапқы (34-сурет, а)— көлденең қималы сопақша стержень. Шапқының кесетін, соғатын және ұстайтын орта бөлігі болады. Кесетінбөлігі сына тәрізді болып жасалады. Оның екі қырын егеп қайрағаннан кейін, ол екі жақтың қиылысқан жерінде кесетін жиегі (жүзі) пайда болады. Шапқының негізгі өлшеміне кесетін бөлігінің жалпақтығы жа­тады. Стандартталған  өлшемі мыналар:   5, 10, 15, 20 және 25 мм. Шапқының соғатынбөлігі […]

МЕТАЛЛ КЕСУ

    Шапқымен кескен кездё кесу аспабы металды бөліктерге бөледі немесе жоңқалайды. Кесу процесіне қолайлы жағдай туғызу үшін кескіш аспаптардың кесетін белігін сына тәрізді пішінді етіп жасайды. Сондықтан, соққан кезде олар кесетін материалға сынаша қадала кіріп, оны бөліктерге беледі. Сынаныңқалайжұмысістейтінін қарастырайық (32-сурет, а).Егер сынаға біршама күшпен Рәсер етсек, оның бүйір беттеріне тік бағытталған металдың молекулалық бөлшектерін […]

ШАПҚЫМЕН КЕСУДІҢ МӘНІ ЖӘНЕ МІНДЕТІ

    Шапқыменкесу деп металдарды бөліктерге бөлу үшін немесе олардың артық қабаттарын шауып тастау үшін қолданылатын операцияны айтады. Бұлар алдын ала, тұрпайы операцияларға және шапқымен кескеннен кейін тағы да өңдеуді керек ететінге жатады. Шапқымен кесу дәлдігі 0,5—1 мм шамасында болады. Шапқымен кесу кезінде кесетін аспаптар қашау және крейцмейсель, ал ұратын құрал — балға. Шапқының көмегімен жұмыстардың […]