МЕТАЛЛ КЕСУ ПРОЦЕСІН МЕХАНИЗАЦИЯЛАУ

Шапқымен қолдан металл кесу көп еңбек сіңіруді керек ететін ауыр операциялардың біріне жатады. Сондықтан ол қазіргі уақытта ерекше жағдайларда ғана, ауыр қол жұмысын керек ететін металл кесу станоктары (фрезерлік, жону) қолданылады, деталь беттері күмшарықтармен әпсәтте тегістеліп тазартылады. Ал қолдан металл кесу операциясы көп қолданылатын жерлерде (мысалы, қүйма темірлерді кесуде) ол механизацияланады. Бұл мақсаттар ү^шін пневматикалық және электр балғалары қолданылады.

Пневматикалықкесубалғасын ішінде соққышы (поршені) бар цилиндр корпустан және бөлгіш золотниктітетіктен тұрады. Балға мынадай ретпен жұмыс істейді. Жұмысшы оң қолымен балға тұтқасынан, сол колымен онын. орта түсынан көтере ұстап, шапқыны кесетін жерге бағыттайды. Балғаның қүлағын (курогын) 3 басқанда (44-сурет) клапан 2 ашылып, қысымы 5 атмосфе

ралық[1] сығылған ауа магистральдан штуцер / арқылы цилиндрге барады. Ауа золотниктің 4 тұрған қалпына байланысты канал арқылы корпустың ішімен жұмыстық жүріс 5 камерасына не кері жүріс 6 камерасына барып тұрады.

Бірінші жағдайда сығылған ауа поршеньге жалғас соққышты 7 оңға қарай итеріп жұмыстық аспаптын. (шапқыныц не крейцмейсельдің) қүйрықшасына соққы жасатады. Поршеньнің жұмыс жүрісінің аяғында золотник ауаның қысымымен ығысады да, сығылған ауа басқа камераға 6 барады, мұның салдарынан поршень кері жүреді содан кейін жұмыс циклі қайталана береді.

Пневматикалық

Біздің өнеркәсібімізде мұндай пневматикалық шапқы балғалардың әр түрлі типтерін жасап шығарады. МР4 маркалы балға жеңілжелпі кесу жұмыстарына, МР5 — орташа жұмыстарға, МР6 — ауыр жұмыстарға пайдаланылады. Бұл балғалардың негізгі көрсеткіштері 3таблицада берілген.

3таблица

Пневматикалық балғалардың техникалық сипаттамасы.

Балға маркасы

БІр минутте соғу саны

Соққыштың жүрісі MM есебімен

Жүмсалғанауакөлемім31минесебімен

Куаттылығы квт есебімен

Салмағы кг есебімен

МР4

3500

41

0,8—0,9

0,51

4,2

МР5

2200

71

0,8—0,9

0,43

49

МР6

1600

106

0,8—0,9

0,42

5,5

Электрбалғалардың корпусының ішіне орнатылған электродвигательдің айналма қозғалысы механизмдердің көмегімен соққыштың қайтармалыүдемелі қозғалысына айналдырылады да балға үшьша орнатылған шапқыға не басқа аспапқа соққы берілеДі. Мұндаи балғалар слесарьлық жұмыстарда сирек қолданылады

 

Добавить комментарий